Mobilizácia klbov

Mobilizácia klbov
       Cieľom je upraviť pohybový systém pacienta natoľko, aby bol schopný plnohodnotne fungovať v spoločnosti, rodine i sám voči sebe bez výrazných bolestí a s čo najmenšou námahou - ekonomizácia svalovej práce a enegie.
Manuálna terapia je účinná u pacientov s bolesťami pohybového aparátu, ale aj u ľudí, kde lekár nenachádza orgánové poruchy. V praxi to znamená, že laboratórne výsledky, RTG, CT, MRI ap. nezodpovedajú problémom pacienta a ten napriek tomu pociťuje bolesti alebo tzv. dyskomfort.

        Manuálna terapia zasahuje do všetkých odborov, kde má nezastupiteľnú úlohu. Manuálny zásah do funkčných muskuloskeletárnych porúch je v mnohých týchto prípadoch hlavnou liečebnou metódou a často aj jedinou, ktorá môže pacientovi pomôcť a vyliečiť ho. Dôvodom, prečo manuálna terapia nie je ordinovaná, je nezriedka neznalosť toho, čím všetkým môže táto diagnostická a liečebná metóda prispieť k uzdraveniu alebo k úprave zdravotného stavu pacienta.

Kontraindikáciou manuálnej terapie sú:
  • nádorové a infekčné ochorenia
  • čerstvé úrazy
  • osteoporóza ťažkého stupňa
  • progresívny neurologický deficit
  • nevysvetlená deformita alebo opuch
  • vírusové ochorenie a horúčka
  • podozrenie na malígny proces