PRE FIRMY

Využitie sociálneho fondu

Využite naše služby v oblasti regenerácii pracovných síl.Pre vašu spoločnosť táto služba nepredstavuje žiadne náklady nad rámec a zabezpečite svojim zamestnancom plnohodnotnú a kvalitnú starostlivosť v oblasti regenerácie tela.Len zdravý zamestnanec môže v práci podať stopercentný výkon.

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/socialny-fond/